Dec 23
2017

เปิดข้อมูล “จุดเสี่ยง” กทม.-ปริมณฑล

เปิดข้อมูล “จุดเสี่ยง” กทม.-ปริมณฑล เปิดข้อมูล “จุดเสี่ยง” ทั่วประเทศ ไล่เรียงทุกจังหวัด โดย “วิริยะประกันภัย” จับมือกับ “เดลินิวส์ออนไลน์” นำเสนอพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

0 Comments
Read Full
Dec 23
2017

กำจัดลูกน้ำ ยุงลายดื้อที่บ้านได้ง่าย ๆ

กำจัดลูกน้ำ ยุงลายดื้อที่บ้านได้ง่าย ๆ มีแมลงในบริเวณครัวเรือน ที่สร้างปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนในชีวิตประจำวันอยู่หลายชนิด ทั้ง ก่อโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น มด แมลงวัน แมลงสาบ บางชนิดนำโรคระบาดทำให้เจ็บป่วยและตายเป็นประจำทุกปีตามฤดูกาล โดยเฉพาะในปีนี้ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม นั้น เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนเราจะพบความชุกชุมของยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา ค่อนข้างสูง และดูเหมือนว่า การระบาดของโรคมีแนวโน้มจะรุนแรงเพิ่มขึ้น ๆ ทุกปี

0 Comments
Read Full
Dec 19
2017

แม่เฒ่าหนีตายระทึก ไฟฟ้าลัดวงจรไหม้บ้านวอด5หลัง

แม่เฒ่าวัย 75 ปี เข้าครัวหาข้าวเที่ยงกินเห็นไฟฟ้า ลัดวงจรที่หม้อหุงข้าวไฟฟ้า จนลุกไหม้ตกใจวิ่งหนีรอดตายรอดหวุดหวิด เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมน้ำช่วยกันฉีด กว่าจะดับได้ใช้เวลา 30 นาที ขณะที่บ้านถูกไฟไหม้ไป 5 หลัง เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ร.ต.อ.นพดล คชศิลา รองสว.(สอบสวน) สภ.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

0 Comments
Read Full
Dec 19
2017

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ตามรอยแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนชาวไทยด้วยแนวคิดการพัฒนาตนเองตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ โดยมูลนิธิชัยพัฒนารวมทั้งสมาคมนักเรียนเก่า วชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้ขึ้น

0 Comments
Read Full
Dec 19
2017

เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ พร้อมระดมเครือข่ายในประเทศไทยและในอาเซียน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมจัดทำเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพตามปัจจัยเสี่ยงระดับอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขไทย โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ ระหว่างวันที่ วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ สืบเนื่องจากมีข้อตกลงร่วมกันด้านสาธารณสุขในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Official’s Meeting on Health Development: SOMHD) ในประเด็นสุขภาพที่ 4 ด้านส่งเสริมอาชีวอนามัย (Health Priority 4: Promotion of Occupational Health) ภายใต้กลุ่มงานภารกิจด้านสุขภาพที่ 1 (ASEAN Health Cluster 1) โดยเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นแกนหลักในการดำเนินการ และให้มีการจัดทำแนวทางเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคจากการประกอบอาชีพ โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค […]

0 Comments
Read Full
Dec 18
2017

2 สัปดาห์สุดท้าย ปชช.หลั่งไหลเข้าชมพระเมรุมาศ

ประชาชน-นักเรียนทยอยเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายต่อเนื่อง ผ่านมา 46 วัน มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 3.2 ล้านคน

0 Comments
Read Full
Dec 18
2017

เคล็ดลับเครื่องครัว มาชมเทคนิคคลายความเผ็ดกันดีกว่า

เคล็ดลับเครื่องครัว มาชมเทคนิคคลายความเผ็ดกันดีกว่า รู้หรือไม่? …น้ำ… เป็นตัวนำความเผ็ดชั้นดี ช่วยเพิ่มความเผ็ดร้อน และสามารถกระจายความเผ็ดได้รวดเร็วมาก สำหรับวิธีแก้เผ็ดสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความสะดวก และความถนัดของแต่ละคน

0 Comments
Read Full
Dec 01
2017

เร่งแก้ปัญหา “ไอคิว-อีคิว” หลังพบต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20%

กรมสุขภาพจิต เร่งเพิ่มไอคิว-อีคิว เด็กปฐมวัยถิ่นที่สูง-ทุรกันดาร 10 จังหวัด ให้อยู่ในเกณฑ์สากลเท่าเด็กพื้นที่ปกติ หลังพบพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติร้อยละ 25 ไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเด็กทั้งประเทศมากกว่าร้อยละ 20 เตรียมใช้มาตรการ “ 3 ปรับ 3 เพื่ม” กระตุ้นสร้างการมีส่วนร่วมครอบครัว ชุมชน

0 Comments
Read Full
Dec 01
2017

คอนโดติดรถไฟฟ้า เทคนิคการเลือก คอนโดมิเนียม ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน

คอนโดติดรถไฟฟ้า เทคนิคการเลือก คอนโดมิเนียม ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คอนโดมีเนียม เป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างมาก ยิ่งในปัจจุบันวิถีชีวิตคนไทยเน้นอาศัยความเป็นอยู่ที่สุขสบาย

0 Comments
Read Full
Nov 22
2017

บีโอไอจับมือญี่ปุ่นผลักดันเอสเอ็มอี

บีโอไอดึงญี่ปุ่นร่วมสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจของเอสเอ็มอี พร้อมจับคู่ธุรกิจในกลุ่มเกษตร อาหาร เครื่องมือแพทย์ นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึง การหารือกับนายเอเค ซึซึกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ พร้อมคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นรวม 20 ราย ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะตระหนักดีถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย ที่ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จังหวัดมิเอะจึงสนใจที่จะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอสเอ็มอีของทั้งสองฝ่าย ซึ่งบีโอไอเสนอให้มีความร่วมมือทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เอสเอ็มอีไทย ตลอดจนการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเอสเอ็มอีทั้งสองฝ่าย นางสาวดวงใจ กล่าวต่อไปว่า บีโอไอจะจัดทำแผนความร่วมมือด้านการลงทุนกับจังหวัดมิเอะโดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการจับคู่ธุรกิจและความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน หลังจากที่มี MOU ร่วมกันมาเกือบ 5 ปี สำนักงานคาดว่าจะจัดคณะเอสเอ็มอีไทยในสาขาเป้าหมาย ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคไปเยือนจังหวัดมิเอะ ในช่วงกลางปี 2561 โดยในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเครื่องมือแพทย์ สำหรับจังหวัดมิเอะนั้น มีความร่วมมือด้านการลงทุนกับบีโอไอมาตั้งแต่ปี 2554 โดยได้สนับสนุนกิจกรรมเดินสายชักจูงการลงทุนของบีโอไอเป็นประจำทุกปี และได้ลงนาม MOU ระหว่างกันในปี 2556 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดมิเอะมีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรในการผลิตอาหาร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ […]

0 Comments
Read Full