News Update health news เสนอครม.นำเข้ายาแก้พิษสุราเฉียบพลัน

เสนอครม.นำเข้ายาแก้พิษสุราเฉียบพลัน

0 Comment

มีผู้เสียชีวิตจากพิษสุราในเลือดสูงเฉียบพลันกว่าปีละ 10 ราย ซึ่งไทยยังไม่มียารักษาโดยตรง มีเพียงการรักษาตามอาการ เตรียมเสนอคณะกรรมการยานำเข้าจากต่างๆ ประเทศ ซึ่งมีการทดลองใช้ยาขับพิษแอลกอฮอล์ได้ผล สามารถขับได้ 30-40% พร้อมจะเสนอให้มีการตรวจระดับแอลกอฮอล์หน้าลานเบียร์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงผลกระทบต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ผลของการดื่มสุราแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.ภาวะเมาสุรา มักเกิดกับผู้ที่ไม่ค่อยดื่มสุรา โดยจากการศึกษาพบว่าการดื่มเบียร์ทำให้เมาได้กว่าการดื่มเหล้า เพศหญิงจะเมาเร็วกว่าเพศชาย เพราะมีไขมันในร่างกายมากกว่า และคนที่มีลักษณะร่างกายอ้วน เตี้ย หรือน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป มักเมาได้ง่ายกว่าผู้ที่มีลักษณะร่างกายสูง ผอม หรือมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 70 กิโลกรัม หากกลุ่มเหล่านี้เพิ่งเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูง ซึ่งพิษสุราทำให้ขาดการยับยั้งชั่งใจ อาจแสดงออกด้วยความรุนแรง หากดื่มมากอาจจะทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกินไป ทำให้หมดสติ ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉิน อาจทำให้ระดับการหายใจลดลง และมียังไม่มียาที่สามารถรักษาภาวะดังกล่าวได้โดยตรง มีเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้น เช่น การให้ยาป้องกันการแทรกซ้อนทางร่างกาย การฉีดยากันชักเท่านั้น
และ 2.ภาวะติดสุราเรื้อรัง หรือที่เรียกว่าลงแดง จะเกิดกับผู้ที่ดื่มสุราติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะมีอาการมือไม้สั่น ความจำเลอะเลือน สับสน โวยวาย เนื่องจากแม้ว่าร่างกายจะสามารถขับแอลกอฮอล์ได้ โดยตับจะทำหน้าที่ทำลาย 90% และไตอีก 10% โดยใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ตามสภาพร่างกายของแต่ละคน ผู้ที่ดื่มระยะยาวจะขับออกได้เร็ว แต่หากดื่มไประยะเวลานาน ร่างกายก็ไม่สามารถขับออกหมดได้ ทำให้พิษสุราไปทำลายสมอง ระบบทางเดินอาหาร ตับเสื่อม เกิดอาการดังกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth