News Update travel news ศาลพระพรหม

ศาลพระพรหม

0 Comment

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวชุมชนเขาตะเกียบ ตามประวัติระบุว่า ดร.ผุสสดี จิตรชุ่มได้ทำการบูรณะศาลครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2530 จนแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2542 โดยภายในศาลนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพรหม 4 พักตร์ หันพระพักตร์ออกไป 4 ทิศ และภายในศาลนั้นสามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้หมด พร้อมกับมีการสื่อสัญลักษณ์ในเชิงคำสอนติดตามจุดต่างๆ ดังเช่น บริเวณบ่อดิน น้ำ ลม และไฟ ถือเป็น 4 บ่อน้ำสำคัญ

ที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจยิ่งนัก และด้วยตัวศาลหันหน้าออกไปทางทะเล โอบล้อมด้วยภูเขาสูง ที่นี่จึงเป็นจุดชมทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลและเมืองหัวหินที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand