News Update health news ลดอุบัติเหตุบนถนน ภารกิจนี้ยังไม่ปิดจ๊อบ

ลดอุบัติเหตุบนถนน ภารกิจนี้ยังไม่ปิดจ๊อบ

0 Comment

เทศกาลปีใหม่ไทยผ่านไปแล้ว แต่สิ่งที่ติดตามเทศกาลต่างๆ มาตลอดทุกปีคือ “อุบัติเหตุบนท้องถนน” ส่งผลให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ประชาชน หรือองค์กรต่างๆ ออกมารณรงค์ในเรื่องของการขับขี่เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนหวังลดอุบัติเหตุให้น้อยลง ประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

โดยตัวเลขเสียชีวิตจากข้อมูลใบมรณบัตรเฉลี่ย 14,000-15,000 คนต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 หรือเฉลี่ย 20,000 รายต่อปี นับเป็นมูลค่าความสูญเสียสูงถึง 5 แสนล้านบาท ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 13 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ภายใต้หัวข้อลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน ระดมสมองป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หลังพบอุบัติเหตุคร่าชีวิตปีละกว่า 20,000 ราย งานนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย สนับสนุน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรมูลนิธิ นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า การป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่รัฐบาลตระหนัก เพราะทราบดีว่าแต่ละปีคนไทยกว่า 14,000 คน ต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และอีกกว่า 5,000 ราย ต้องพิการ ซึ่งเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมตามมาปีละ 2 แสนล้าน ทางรัฐบาลเน้นย้ำให้ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการ 4 ห้าม 2 ต้อง ได้แก่ ห้ามขับเร็ว ห้ามดื่มเมาขับ ห้ามง่วงขับ ห้ามโทร.ขับ และต้องคาดเข็มขัด ต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่จักรยานยนต์ สำหรับการสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 13 เพื่อเน้นย้ำความสำคัญในเรื่องการลงทุนผ่านเสาหลักต่างๆ และสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศเพิ่มความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการ การบังคับใช้กฎหมายและที่สำคัญคือมีแนวทางและแผนงานในการลงทุน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth