News Update news กฟน.ยันสายไฟใต้ดินไม่รั่วไม่ช๊อต

กฟน.ยันสายไฟใต้ดินไม่รั่วไม่ช๊อต

0 Comment

ย้ายสายไฟลงใต้ดินปลอดภัยกว่าบนดิน กฟน.เร่งทำความเข้าใจยันไม่รั่วไม่ช๊อต นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า  ขณะนี้กฟน.ได้ดำเนินการนำสายไฟลงใต้ดินในส่วนต่อเนื่องจากโครงการจิตรลดาระยะทาง 6.8 กิโลเมตร โดยโครงการต่อเนื่องดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร แบ่งออกทั้งหมดเป็น 3 จุด

ได้แก่ ถนนพิษณุโลกช่วงแยกพานิชยการ-แยกยมราช  ถนนนครสวรรค์แยกนางเลิ้ง-แยกเทวกรรม ถนนเพชรบุรี แยกยมราช-แยกอุรุพงษ์ งบประมาณในการดำเนินการ 28 ล้านบาท โดยขณะนี้บางจุดผู้รับเหมาได้เข้าพื้นที่ไปแล้วซึ่งกฟน.ตั้งเป้าหมายว่าโครงการย่อยต่างๆจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธ.ค.60นี้    โดยโครงการย่อยดังกล่าวเป็นโครงการที่เชื่อมต่อกับโครงการปทุมวัน จิตลดา พญาไท  โครงการ ราชวิถี โครงการสุขุมวิท โครงการพหลโยธิน ระยะทางรวม  43.5 กิโลเมตร ซึ่งกฟน.ได้ดำเนินการเอาสายไฟฟ้าลงดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการทยอยหักเสาไฟฟ้า ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 60 เพื่อให้โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะใช้วิธีการขุดเปิดและฝังกลบบนทางเท้าเท่านั้นไม่ได้ดำเนินการบนผิวการจราจร โดยการดำเนินการจะนำสายไฟฟ้าแรงต่ำขนาดลงใต้ดินทั้งหมด ส่วนสายไฟฟ้าแรงสูงจะดำเนินการโดยวิธีการดึงท่อลอดถนน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews